Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo izradi i donese pravni okvir koji će regulisati pravo na prioritetno zapošljavanje roditelja djece sa poteškoćama.