Pokrećem inicijativu da se u Domu zdravlja Novi Grad, a pri Područnoj ambulanti Saraj polje uspostavi ljekarska usluga za pulmološka snimanja

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se u Domu zdravlja Novi Grad, a pri Područnoj ambulanti Saraj polje uspostavi ljekarska usluga za pulmološka snimanja.
Pored već postojećih ljekarskih usluga koje pruža ova ambulanta, sa kojima su građani uglavnom zadovoljni, već duže vremena se ukazala potreba i za uslugom pulmološkog snimanja.
Ovoj ambulanti gravitiraju stanovnici Alipašinog polja B i C faze, Vojničkog polja kao i kompletne Dobrinje gdje živi veliki broj stanovnika, a posebno starije životne dobi. Ne treba posebno isticati koliko bi uspostavljanje ove usluge pomoglo građanima ovog dijela našeg grada da brže i jeftinije dodju do potrebne usluge.
Nadam se da će Ministarstvo zdravlja pozitivno odgovoriti na ovu opravdanu inicijativu građana pomeutih naselja.

Proslijeđeno: