Inicijativa za izmjenu postojećeg Pravilnika kojeg kao podzakonski akt može sam ministar promijeniti, a koji će sadržati mogućnost i da Skupština Kantona Sarajevo svojom odlukom može pokrenuti modificiranje mreže linija,