Zastupnička inicijativa “za izdvajanje sredstava za radove na sanaciji rezervoara Skenderija u budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu”.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izdvajanje sredstava za radove na sanaciji rezervoara Skenderija u budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne