Zastupničko pitanje za nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na zgradi u ulici Kulovića 5, Općina Centar.

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na zgradi u ulici Kulovića 5, Općina Centar.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik nije izvršio hitnu ili nužnu opravku puknuća cijevi u haustoru, iako su majstori upravnika više puta dolazili na lice mjesta.

Etažni vlasnici izražavaju bojaznost budući su cijevi otvorene, a dolaze hladniji dani, te zbog toga može doći do njihovog smrzavanja i time do ugrožavanja imovine, zdravlja i života etažnih vlasnika.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Oktobar, 2021
Pošalji mail: 
Da