Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se uposlenicima centra za socijalni rad dodjeli status službene osobe.

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se uposlenicima centra za socijalni rad dodjeli status službene osobe.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 4 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Ne