Zastupničko pitanje: “Molim da mi se dostavi informacija u kojoj je fazi proces izgradnje osnovne škole na Šipu.”

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim da mi se dostavi informacija u kojoj je fazi proces izgradnje osnovne škole na Šipu.”

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da