Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Amra Junuzović-Kaljić
Inicijativa

Zastupnica Amra Junuzović- Kaljić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne