Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje člana 50. stav (2) tačka o) Zakona o o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) u vezi odlučivanja etažnih vlasnika o određivanju i promjeni kućnog reda. Etažni vlasnici pi

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje člana 50. stav (2) tačka o) Zakona o o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) u vezi odlučivanja etažnih vlasnika o određivanju i promjeni kućnog reda.

Etažni vlasnici pitaju sljedeće:

1. Koji javni organ je ovlašten za nadzor poštivanja takvog kućnog reda?

2. Da li se odlukom etažnih vlasnika mogu donositi kaznene odredbe, ako mogu koji javni organ ih sprovodi?

3. Ukoliko etažni vlasnici ne mogu donositi kaznene odredbe, ko ih može propisati?

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Ne