Zastupnička inicijativa za izgradnju podzemne garaže na platou ispred Željezničke stanice na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.

Sead Milavica
Inicijativa

Zastupnik Sead Milavica na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za izgradnju podzemne garaže na platou ispred Željezničke stanice na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne