Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“

Konjo Hadžan
Inicijativa

Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Prijedlog Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Kantona Sarajevo, u okviru koje su bile razrađene i definisane odredbe i način propisivanja lijekova za hroničnu trajnu terapiju na period od tri mjeseca, čime bi se osiguranicima Kantona Sarajevo osigurao komfor te smanjile gužve u ambulantama je bila upućena Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje u septembru mjesecu 2010.godine.

Posebno se cijenila potreba uvođenja i definisanja ponovljenog recepta čime se osiguranicima Katona Sarajevo, po prvi put u istoriji bosanskohercegovačkog zdravstva obezbjeđuje terapija za trajna i hronična oboljenja u trajanju od 180 dana. Predložena odluka o pozitivnoj listi lijekova se nije razmatrala od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Cijeneći potrebu uvođenja ponovljenog recepta za hroničnu terapiju, Ministarstvo zdravstva je pripremljeni materijal dostavilo Federalnom ministarstvu zdravstva i pokrenulo inicijativu da se za područje Federacije BiH i njeno stanovništvo na jedinstven način definiše ova vrsta recepta.

Pokrenutu inicijativu Federalno ministarstvo je prihvatilo i očekuje se jedinstven Pravilnik o ponovljenom receptu u okviru kojeg je definisana lista hroničnih oboljenja za koje bi se ponovljeni recept propisivao.

Ministarstvo zdravstva ima informaciju da će se pomenuti federalni pravilnik objaviti do 01.07.2011.godine, a ukoliko isti ne bude dostupan u navedenom roku, procedura propisivanja ponovljenog recepta za hronična trajna oboljenja je spremna i bit će objavljena nakon donošenja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.