Zastupničko pitanje kojim se traži dostava određenih informacija od KJKP "Vodovod i kanalizacija" doo Sarajevo.

Igor Stojanović
Pitanje

Zastupnik Igor Stojanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Postavljam pitanje JKP „ViK" i tražim da mi se pismeno odgovori, Koliko je novih lica zaposleno u
periodu 01.01.2018 - 30.03.2019? Očekujem da odgovor obuhvati zaposlene na određeno vrijeme,
neodređeno vrijeme, ugovoru o djelu, kao i bilo kojem drugom osnovu.”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019
Pošalji mail: 
Da