Zastupničko pitanje: “Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da dostavi informaciju da li je uključeno u proceduru uspostavljanje Parka prirode na teritoriji općina Trnovo i Hadžići?”

Elvedin Okerić
Pitanje

Zastupnik Elvedin Okerić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da dostavi informaciju da li je uključeno u proceduru uspostavljanje Parka prirode na teritoriji općina Trnovo i Hadžići?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da