Zastupničko pitanje vezano za podatak "da su najnovija mjerenja prisustva teških metala u čvrstim česticama aerozagađenja na području Kantona Sarajevo pokazala da nema prisustva teških metala".

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

-Ministar Lukić je na prethodnoj sjednici iznio podatak da su najnovija mjerenja prisustva teških metala u čvrstim česticama aerozagađenja na području Kantona Sarajevo pokazala da nema prisustva teških metala, molim da mi se dostavi pomenuta studija?

Odgovor: