Zastupničko pitanje: U skladu sa kojim propisima je JU Centar za edukaciju i rehabilitaciju Vladimir Nazor svoje prostorije ustupila na korištenje privatnoj zdravstvenoj ustanovi?

Senad Hasanović
Pitanje

Zastupnik Senad Hasanović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- U skladu sa kojim propisima je JU Centar za edukaciju i rehabilitaciju Vladimir Nazor svoje prostorije ustupila na korištenje privatnoj zdravstvenoj ustanovi?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da