Pitanje: Da li je resorno ministarstvo uspostavilo ili provodi aktivnosti na uspostavi jedinstvene baze podataka svih korisnika socijalne pomoći u cilju rane intervencije, prevencije, fer i pravedne raspodjele i sprečavanja zloupotreba?