„Da u narednom periodu Kanton Sarajevo dodjeli plaketu Dževad Karahasanu ispred Kantona Sarajevo, jer je to u najmanju ruku čime mu se možemo zahvaliti.“