Zastupničko pitanje upućeno KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.

Vibor Handžić
Pitanje

1. Da li je i iz kojeg razloga došlo do kršenja Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i
javnosti rada u ovom preduzeću i to člana 4. Uredbe, gdje je propisana obavezna objava akata u
Službenim novinama i na web stranici, između ostalog i Statuta?
2. Ukoliko je ovo slučaj, molim da postupite u skladu sa članom 12. Uredbe (Izricanje
prekršajne kazne) i članom 13. Uredbe (Pokretanje postupka smjene odgovornog lica).

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 8 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da