1. Kojim brojem EKG Holtera raspolaže Klinički centar Univerziteta Sarajevo i koliko pacijenata je imalo potrebu za nošenjem istog u posljednjih šest mjeseci? 2. Kada su i u kojoj količini posljednji put nabavljeni EKG Holteri za potrebeKCUS-a?

Jelena Pekić
Pitanje

1. Kojim brojem EKG Holtera raspolaže Klinički centar Univerziteta Sarajevo i koliko pacijenata je imalo potrebu za nošenjem istog u posljednjih šest mjeseci?

2. Kada su i u kojoj količini posljednji put nabavljeni EKG Holteri za potrebeKCUS-a?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 8 Juni, 2023
Pošalji mail: 
Da