Zastupnička pitanja prema Ministarstvu saobraćaja i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Vibor Handžić
Pitanje

• Da li su izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole iz nadležnosti Ministarstva i Zavoda za proširenje XII transferzale (magistralna cesta M18) na potezu Stupska petlja – entitetska granica?
• Da li je tačno da će se XII transferzala širiti prema naselju Dobrinja, a ne prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo?
• Da li je tačno da će proširena transferzala biti na cca. 10m od objekata kolektivnog stanovanja u naselju Dobrinja, čime bi bio prekršen član 58. stav (3) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 12/2010, 16/2010 - ispr. i 66/2013)?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne