Podnosim inicijativu da se dodijeli isti status i pravo djeci logoraša prili-kom zapošljavanja u kantonalne institucije kao što to imaju djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se dodijeli isti status i pravo djeci logoraša prili-kom zapošljavanja u kantonalne institucije kao što to imaju djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da