Podnosim inicijativu za kreiranje posebnih uslova za studiranje studenata iz Sandžaka

Vedran Jakupović
Inicijativa

Podnosim inicijativu za kreiranje posebnih uslova za studiranje studenata iz Sandžaka

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je finansijska podrška studiranju studenata iz Sandžaka, slično beneficijama koje su
imali ranije, a koje su ukinute, obzirom da je riječ o stranim državama I državljanima.
Cilj je da se ojača odnos prema ovoj regiji posebno u nacionalnoj grupi studijskih programa. Problem s kojim se susreću mladi iz Sandžaka je finansijske prirode vezan za školarine, što mlade iz ove regije upućuje na studij u univerzitetske centre u Srbiji i Crnoj Gori.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 31 Oktobar, 2022
Pošalji mail: 
Ne