Zastupničko pitanje:“Da li postoji Pravilnik o angažovanju asistenata za inkluzivnu nastavu?”

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Da li postoji Pravilnik o angažovanju asistenata za inkluzivnu nastavu?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019