Zastupničko pitanje vezano za isplatu osnovnih plaća redovnih profesora i ostalih na Univerzitetu u Sarajevu a koja nije usklađena sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Zastupnica Jasmina Biščević Tokić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom osnovnih plaća redovnih profesora i ostalih na Univerzitetu u Sarajevu a koja nije usklađena sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da