Zastupničko pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture vezano za stanje ulične rasvjete na području Općine Trnovo.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Stanje ulične rasvjete na području Općine Trnovo je katastrofalno, veliki broj rasvjetnih tijela je uništen tako da su naseljena mjesta Općine Trnovo u mraku a u nekim naseljima rasvjeta uopće nije u funkciji, što stvara velike probleme stanovnicima Trnova.
Molim ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za odgovor:
Koje mjere su poduzela i koje će poduzeti nadležno ministarstvo u popravci oštećenih rasvjetnih tijela u Općini Trnovo, kako stanovnici Trnova ne bi bili u mraku?"