Upućujem inicijativu ministru unutrašnjih poslova gosp. Admiru Katici i Vladi KS da hitno sastave izvještaj o sigurnosnoj situaciji u Sarajevu i da sazovu hitnu vandrednu sjednicu Skupštine KS na kojoj ćemo raspravljati samo o ovoj temi