Zastupnička inicijativa za “uvrštavanje u Budžet Kantona za 2019. godinu”.

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Haris Pleho je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio zastupničku inicijativu za “uvrštavanje u Budžet Kantona za 2019. godinu”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018