Izrada precizno i sprovodiv plan stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i porodica osoba sa urođenim invaliditetom, a kroz programe olakšavanja kupovine stanova ili gradnje kuća, te u vidu olakšica za pribavljanje p

Danijela Kristić
Inicijativa

Izrada preciznog i sprovodivog plana stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i porodica osoba sa urođenim invaliditetom, a kroz programe olakšavanja kupovine stanova ili gradnje kuća, te u vidu olakšica za pribavljanje potrebne dokumentacije i priključaka, ako se radi o izgradnji nove stambene jedinice.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Ne