Zastupnička inicijativa “za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe”.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu “za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da