Zastupnička inicijativa da se na cijelom području KS obezbjede zvučni semafori za slabovidna lica, kao i da se u javnom prevozu ofarbaju rukohvati, te da se pristupi izradi oglašavanja stanica u javnom prevozu.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Navedenu inicijativu upućujem Ministarstvu saobraćaj KS i Ministarstvu zdravstva KS. Pa tako od Ministarstva za saobraćaj KS tražim da se na cijelom području KS obezbjede zvučni semafori za slabovidna lica, kao i da se u javnom prevozu ofarbaju rukohvati, te da se pristupi izradi oglašavanja stanica u javnom prevozu.“

Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da