Zatupnička inicijativa vezana za upućivanje zastupničkih pitanja i inicijativa prema svim ministarstvima.