Zastupničko pitanje: “Da li se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju ulica na Panjinoj kuli?”

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Da li se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju ulica na Panjinoj kuli?”

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019