Odgovori na zastupnička pitanja

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

fsdfsdf
Odgovor:

dfsdff

Vildana Bešlija

Jasmina Bišćević-Tokić

Arijana Memić

Zvonko Marić

Neira Dizdarević

Senad Hasanović

Igor Stojanović

Segmedina Srna-Bajramović

Elmedin Konaković

Mirza Čelik

Amel Mekić

Bibija Kerla

Samir Suljević

Damir Nikšić

Vedran Jakupović

Bilsena Šahman

Danijela Kristić

Vibor Handžić

Elvis Vreto

Hamed Aljović

Samra Ćosović-Hajdarević

Damir Marjanović

Admela Hodžić

Elvedin Okerić

Aljoša Čampara