Danijela Kristić

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zamjenik predsjedavajućeg
Klub naroda: 
Klub Hrvata
Klub stranaka: 
Klub zastupnika Narod i pravda
U sazivu: 
Petak, 16 Novembar, 2018
Pripadnost stranci: 
Narod i pravda
Član kolegija: 
Da
Image: 
Mail: 
Položaj u klubu naroda: 
Predsjednik
Položaj u klubu stranaka: 
Član