Admela Hodžić

Saziv: 
2018-2022
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
U sazivu: 
Petak, 16 Novembar, 2018 to Srijeda, 2 Novembar, 2022
Pripadnost stranci: 
SAMOSTALNI ZASTUPNICI
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Mail: 
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član