Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Ademović Kemal
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
5
Ademović Kenan
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 24
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
34
Adi Kalem
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
13
Admela Hodžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 24
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 29
Inicijativa Neodgovoreno 16
Ukupno:
80
Admela Hodžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Djelomično odgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
42
Adnan Solaković
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
10
Albin Zuhrić
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
4
Alić Haris
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
14
Aljoša Čampara
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
16
Aljoša Čampara
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
3
Amar Dovadžija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
5
Amel Mekić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
10
Amel Mekić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
22
Amra Hasagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 40
Pitanje Neodgovoreno 22
Inicijativa Odgovoreno 29
Inicijativa Neodgovoreno 25
Ukupno:
116
Amra Junuzović-Kaljić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 9
Ukupno:
36
Ana Babić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
14
Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 30
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
56
Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 24
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
49
Backović Zaim
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
29
Bajramović Srna Segmedina
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 15
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
32
Bajrović Izudin
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Belma Kapo
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
20
Bibija Kerla
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
33
Bibija Kerla
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 81
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
114
Bilsena Šahman
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 26
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 32
Inicijativa Neodgovoreno 18
Ukupno:
79
Brigić Ivan
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
10
Čardžić Damir
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
10
Čomor Eldar
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
14
Crnogorac Branislav
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 22
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
30
Damir Filipović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 13
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
25
Damir Marjanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 15
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
37
Damir Marjanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 25
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 17
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
60
Damir Nikšić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Odgovoreno 25
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
63
Danijela Kristić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 41
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Djelomično odgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 54
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
122
Danijela Kristić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 151
Pitanje Neodgovoreno 46
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 87
Inicijativa Neodgovoreno 25
Ukupno:
310
Davor Čičić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 12
Ukupno:
34
Delalić Sabahudin
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Dževad Poturak
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
24
Dževad Rađo
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 23
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
33
Edin Forto
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 33
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
64
Efendić Faruk
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
40
Eldar Čomor
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
25
Elmedin Konaković
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
34
Elvedin Okerić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
11
Elvedin Okerić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 19
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
35
Elvedin Okerić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
3
Elvis Vreto
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 56
Pitanje Neodgovoreno 13
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 63
Inicijativa Neodgovoreno 21
Ukupno:
154
Elvis Vreto
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 8
Ukupno:
11
Elza Gaković
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
48
Fahrudin Pecikoza
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Faruk Kapidžić
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Faruk Selmanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
21
Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
13
Fazlija Nedžad
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 34
Pitanje Neodgovoreno 17
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
67
Fikret Prevljak
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
4
Filipović Selma
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
22
Goran Akšamija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
18
Hajdarević Hadžem
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
11
Hamed Aljović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 39
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
53
Hamed Aljović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 44
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
55
Haris Pleho
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
12
Haris Pleho
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 22
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
31
Haris Zahiragić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
25
Haris Zahiragić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
12
Haverić Tarik
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Hodžić Dževad
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
19
Hodžić Sabahudin
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
13
Hošić Mujo
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Igor Stojanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 34
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
64
Igor Stojanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Ilijaz Pilav
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
8
Irfan Čengić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 12
Ukupno:
33
Ismir Jusko
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
14
Izudin Bajrović
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
4
Jasmin Šaljić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
14
Jasmina Bišćević-Tokić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 67
Pitanje Neodgovoreno 25
Inicijativa Odgovoreno 31
Inicijativa Neodgovoreno 14
Ukupno:
137
Jasna Duraković
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 24
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 17
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
58
Jelena Pekić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 15
Ukupno:
51
Jurić Mira
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
21
Kemal Ademović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
12
Kemal Ademović
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Kenan Magoda
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Kojović Predrag
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
15
Konaković Elmedin
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
55
Konjo Hadžan
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
13
Konjo Hadžan
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
2
Kristina Petrović
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
10
Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
24
Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
5
Marijela Hašimbegović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 18
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Djelomično odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 45
Inicijativa Neodgovoreno 16
Ukupno:
87
Mario Vukasović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 30
Pitanje Neodgovoreno 18
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 18
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
78
Mehmedić Besim
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
20
Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 21
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 13
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
46
Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
28
Miomirka Melank
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
6
Mirsad Pindžo
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 16
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
22
Mirza Čelik
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
36
Mirza Čelik
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 55
Inicijativa Neodgovoreno 20
Ukupno:
100
Muamer Bandić
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
5
Muhamed Kozadra
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Mulaosmanović Fikreta
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 5
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
6
Naser Nabil
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 21
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
28
Neira Dizdarević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 41
Pitanje Neodgovoreno 19
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 23
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
91
Neira Dizdarević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 233
Pitanje Neodgovoreno 39
Inicijativa Djelomično odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 187
Inicijativa Neodgovoreno 43
Ukupno:
505
Nermin Bjelak
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 5
Ukupno:
21
Nihad Uk
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
5
Papo Edina
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 14
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
20
Pećanac Nermin
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
13
Pećanac Nermin
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Pindžo Mirsad
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
16
Predrag Kojović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
8
Radeljaš Esed
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
14
Rasim Lakota
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
20
Rasim Smajić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
13
Rasim Smajić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
2
Rađo Dževad
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
16
Redžo Lemezan
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
7
Rusmir Pobrić
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Sabahudin Delalić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
15
Sabahudin Delalić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 31
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
52
Sabina Ćudić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
17
Safet Mešanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
5
Samir Avdić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 3
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
16
Samir Suljević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 45
Pitanje Neodgovoreno 9
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
75
Samra Ćosović-Hajdarević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
27
Sanela Klarić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 4
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 28
Inicijativa Neodgovoreno 11
Ukupno:
54
Sead Milavica
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
32
Sebija Izetbegović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
5
Segmedina Srna Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 28
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
55
Segmedina Srna-Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 50
Pitanje Neodgovoreno 15
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 34
Inicijativa Neodgovoreno 21
Ukupno:
121
Sejo Bukva
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
7
Selma Filipović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 29
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
42
Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 32
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 17
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
68
Senad Hasanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 45
Pitanje Neodgovoreno 19
Inicijativa Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
92
Slaviša Šućur
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Smiljana Viteškić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
26
Smiljana Viteškić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 25
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 16
Inicijativa Neodgovoreno 11
Ukupno:
57
Solaković Adnan
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 17
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
31
Talović Munir
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
7
Tanović Danis
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
6
test
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 6
Ukupno:
6
Vajzović Hanka
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
15
Vedran Jakupović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 28
Pitanje Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 21
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
64
Vedrana Vikić Musić
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Vedrana Vujović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 8
Ukupno:
25
Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 53
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 44
Inicijativa Neodgovoreno 20
Ukupno:
127
Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
13
Vildana Bešlija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 53
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 75
Inicijativa Neodgovoreno 22
Ukupno:
163
Vildana Bešlija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
8
Zeković Enes
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
24
Zukić Amir
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
11
Zukić Amir
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Zvonko Marić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 46
Pitanje Neodgovoreno 13
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
72
Zvonko Marić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 138
Pitanje Neodgovoreno 17
Inicijativa Odgovoreno 48
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
215