Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja postojećih pravnih nejasnoća, kao i usklađivanja sa praksama naprednih evropskih zemalja i zemalja okruženja


14.05.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu da se Rješenje broj; 02/9-RZJO-6635/24 od 10.05.2024. godine kojim zabranjujete održavanje mirnog okupljanja u pokretu stavi van snage i novim Rješenjem omogućite održavanje mirne protestne šetnje pod nazivom "Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja" u organizaciji SSOOIO FBiH-Kantonalni odbor


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem Urgenciju na već upućenu inicijativu od 26.02.2024. godine upućene na 14. radnoj sjednici radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Firketa RAdončića, a po uvidu u Izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, vezano za povredu zakonskih odbredbi


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS od 16.02.2024 godine, objavljenog u Službenim novinama broj 14/24 od 11.04.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrši budžetski nadzor pozicije iz usvojenog Prijedloga budžeta za 2024. godinu koja se odnosi na razdjel 21 glava 08 potrošačka jedinica 0001 21080001 JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 11-06/01-11-25816-34/24 od 10.05.2024. godine


Danijela Kristić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto se roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ne uručuje evaluacija rada po IEP ili IPP iako istu potpisuju i isti je slučaj kao i sa samim dokumentom usvajanja IPPa ili IEPa?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je uspostavljanje pobrojanih lokacija u očiglednoj suprotnosti sa odredbama
pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postuipku njihove verifikacije, koji donosi Ministar zdravstva, molim vas da o prednje navedenom zauzmete Vaš stav i date Vaše tumačenje ovog propisa u slijedećim dijelovima:....


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto neke škole u KS ne dozvoljavaju ulazak članova MST na nastavu kako bi mogli pomoći u prilagodbi i pristupu u radu za dijete sa poteškoćom, pod izgovorom da bi to ometalo nastavu?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u svim školama u KS unificiraju obrasci prilagodbe, izrade IEP/a i IPP/a, te evaluacija za učenike sa poteškoćama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Šta znači u odgovoru od 13.03.2024. godine, br: 01-03/02-04-46892-74/23, da u velikom broju škola u KS imamo izradu IEP/a ili IPP/a za djecu "za koju nije potreban"-radi li se o djeci tipičnog razvoja ili o djeci sa poteškoćama koja su iste prevazišla i napravila takav progres da imprilagodba nije potrebna?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


03.05.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije

Odgovor:

Odgovor KJKP Toplane Sarajevo, broj: 03-02/01-2279/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se hitno krene u izmjenu Pravilnika i inkluzivnom obrazovanju od strane kakao Ministarstva za odgoj i obrazovanje tako i relevantnih stručnih timova

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi navedete kako se prikazuje ukupan broj učenika koji rade po IEP ili IPP ako znamo da za neke učenike se zapravo radi kombinovani pristup pa za neke predmete imaju IEP, a za neke IPP?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju nije omogućeno da dobiju primjerak IEP ili IPP svog djeteta iako je zakonska obaveza roditelja da isti potpisuju i daju saglasnost za izradu i sprovođenje istih?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


Arijana Memić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako da, u kojim uslovima


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Zakona o radu, tj. Pravilnik o radu policijskih službenika KS, u smislu da se boravak policijskim službenicima za vrijeme trajanja radnog vremena, ali u svakom slučaju i izvan radnog vremena ukoliko su u datom trenutku uniformisani, boravak u ugostiteljskim objektima, uključujući one koji su dio Benzinskih pumpi, izričito dozvoli samo po službenoj dužnosti, kada je njihovo prisustvo potrebno


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

16.05.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH


Admela Hodžić

09.05.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se planiraju i izdvoje sredstva u iznosu od 1 milion za adptaciju, odnosno nastavak izgradnje tribine Fudbalskog kluba Radnik Hadžići na glavnom terenu, gdje se odigravaju utakmice Prve lige Federacije BiH sa kojom bi zadovoljili propozicije za ovaj ili veći nivo takmičenja


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi dobrovoljni davaoci krvi, novi i oni koji su određeni broj puta dartivali krv, u KS ostvarili određena "priznanja i pakete u znak zahvalnosti za humanost dobrovoljnim davaocima krvi"


Vedrana Vujović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto je u JU Dom zdravlja KS nemoguće obaviti specijalističko-konsultativni pregled kod specijaliste neurologa?


Faruk Selmanović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da su prije donošenja Odluke io raspisivanja konkursa o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2024. godinu na području KS iste već dodjeljene i ko je rukovodio cijelim procesom?


Mersiha Mehmedagić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

1.Zašto odluka nije već donesena ako je zakonski rok 6 mjeseci od pokretanja istrage? 2.Kada možemo očekivati odluku u ovom predmetu i u kojoj je fazi istraga? 3.Da li je nadležno Ministarstvo sprovelo nadzor nad ovim predmetom i da li je bilo nadzora od strane drugih institucija vezano za postupanje Stručnog tima u predmetu?


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izmijeni Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije na način da se primjena matrice Tarifnog sistema u obračunu potrošnje toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja sa zajedničkim mjerilom toplote ne uslovljava instalisanim djeluteljima toplote i da se osiguraju sredstva za ugradnju zajdničkih mjerila toplotne energije


Jelena Pekić

13.05.2024
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju zašto je "Park šuma prijateljstva" zatvoren te zašto se ništa ne poduzima na rješavanju ovog za građane iznimno bitnog pitanja, kao i da li je zakupac poslovnog objekta deložiran s obzirom da je bespravni korisnik istog


Elvis Vreto

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za ponovno uspostavljanje minibuske linije Hadžići-Mokrine koja nije u funkciji više od godinu dana

Odgovor:

Odgovor KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. SArajevo, broj: 4576 od 14.05.2024. godine