Zastupnička pitanja

Vedran Jakupović

24.06.2020

Jasmina Bišćević-Tokić

24.06.2020

24.06.2020

24.06.2020

Vibor Handžić

24.06.2020

24.06.2020

24.06.2020

Neira Dizdarević

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

Zvonko Marić

24.06.2020

Smiljana Viteškić

24.06.2020

Amra Junuzović-Kaljić

24.06.2020

Danijela Kristić

23.06.2020

23.06.2020

Elvedin Okerić

24.06.2020

Vildana Bešlija

24.06.2020

Hamed Aljović

24.06.2020

Damir Marjanović

24.06.2020

Bilsena Šahman

24.06.2020

Igor Stojanović

24.06.2020