Pitanja po zastupniku

Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović

Inicijativa Odgovoreno

Postavljeno na: Druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 30.12.2022