Zastupnička pitanja

Muamer Bandić

Muamer Bandić

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvo finansija, da obezbijede posebne upisne kvote za studente sa poteškoćama, a koji žele da nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama koje se bave i nastavnim i istraživačkim radom i koje nude akademske stepene sva tri ciklusa.

2. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvo finansija da studentima iz tačke 1. ove inicijative obezbijedi neophodne asistente koji će im pomoći u školovanju.

Odgovor:

Zaključak Vlade KS, broj: 02-04-31542-1.1/23 od 06.07.2023. godine


Muamer Bandić

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da omogući obavljanja volonterskog staža mladim ljudima u ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo.


Muamer Bandić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo odgoja i obrazovanja, da izmijeni i dopuni nastavni plan i program za predmet historija/povijest za deveti razred.


25.12.2023

Muamer Bandić

25.12.2023
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo da u što kraćem roku a najkasnije u ponedjeljak 25.12.2023. godine zakaže hitnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo na temu zagađenost zraka u Kantonu Sarajevo.