Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je sljedeći

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 15. radnoj sjednici, održanoj dana 24.04.2024. godine, donijela je sljedeći

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 15. radnoj sjednici, održanoj dana 24.04.2024. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Bandić Muamera, da se u što kraćem roku osigura redovno i nesmetano funkcionisanje autobuske linije Drvenija-Gornji Velešići i da se prevoz putnika prilagodi potrebama stanovnika ovog velikog naselja.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 15. radnoj sjednici, održanoj dana 24.04.2024. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Marjanović Damira, za održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu: Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo: retrospektiva/perspektiva, najkasnije do kraja 2024. godine.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 15. radnoj sjednici, održanoj dana 24.04.2024. godine, donijela je sljedeći

Zadužuje se Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem “RAD” d.o.o. Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, predstavnicima opština u Kantonu Sarajevo i svim drugim relevantnim institucijama, pripremi i organizuje tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2024.

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo, da kantonalnim javnim preduzećima, a kako bi se ubrzali procesi prilikom izgradnje, rekonstrukcije i sanacije projekata od javnog interesa za Kanton Sarajevo, izdaju jasnu instrukciju davanja prednosti projektima od javnog značaja, prilikom obrade dokumentacije i realizacije ovih projekata.

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici održanoj dana 04.10.2023. godine, na inicijativu zastupnika Okerić Elvedina, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, na prijedlog zastupnika Čelik Mirze, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da iznađe rješenje stalnog zaposlenja osoba koje dolaze iz šehidskih porodica, a trenutno su uposlene po osnovu Ugovora o radu na određeno vrijeme u javnom sektoru.