Skupštinske inicijative i zaključci

Z A K LJ U Č A K

1.Ukidaju se privremene mjere isključivanje rada upravljačkih tijela KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo.
2.Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da odmah pokrene proceduru imenovanja upravljačkih tijela KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo (skupštine preduzeća, nadzornog odbora i uprave preduzeća).
3.Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da donese Rješenje o razrješenju dužnosti privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo.

Prihvata se Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Rasima Smajića, da se Udruženje građana "Civilne žrtve rata" Kantona Sarajevo vrate na finansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo kao što je bilo u 2016. godini

Prihvata se Inicijativa Predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo Prof. Ane Babić i ista se prosljeđuje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Prihvata se Inicijativa Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, te se na osnovu odredbi člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, pokreće Inicijativa za razrješenje predsjednika i članova Skupštine KJP "ZOI 84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo

Obavezuje se privremeni upravitelj KJP "GRAS" Sarajevo da svaka tri mjeseca izvjesti Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo o provedenim mjerama sanavije u KJP "GRAS" Sarajevo

Prihvata se Inicijativa za ustanovljenje društvenog priznanja za postignuća u radu u odgoju i obrazovanju Kanona Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo odbacuje navode Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VTSV BIH) od 09.03.2017. godine, da je raspravom na Hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 31.01.2017. godine, na kojoj se podnosio Izvještaj Komisije za sigurnost o provedenom skupštinskom nadzoru nad zakonitošću rada MUP-a i Uprave policije Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“, bila ugrožena nezavisnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i da je svojim radom izvršila neprimjeren pritisak na rad pravosuđa, te da Skupština prestane sa ovom parlametarnom praksom.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 05.07.2017.godine, donijela je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Na početku svakog zasjedanja Skupštine Kantona Sarajevo intoniraće se Himna Bosne i Hercegovine.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 15.11.2017.godine, povodom razmatranja Elaborata-Inicijative za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Traži se od Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo da objavi službeni prečišćeni tekst Ustava Kantona Sarajevo