Zastupnička pitanja

Jasna Duraković

Jasna Duraković

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- S obzirom da smo u proteklih nekoliko dana mogli pročitati isključivo kroz medijske objave vrlo šture informacije o tom zamišljenom prijedlogu ministarstva i Vlade KS o načinu realizacije nastave za osnovne i srednje škole, možete li nam sada detaljno obrazložiti kako će sve to izgledati, s obzirom da imamo oprečne informacije da je predviđena realizacija nastave u učionici u jednoj sedmici pa potom online nastava u narednoj sedmici za učenike od prvog do petog razreda, pa da će se časovi tjelesnog odgoja odvijati isključivo online u osnovnim školama, (što i nema puno smisla s obzirom da sportski klubovi već par mjeseci rade normalno treninge za sve sportove u fiskulturnim salama s djecom istog uzrasta) i da obrazložite i druge vrlo konfuzne ideje i zamisli o realizaciji nastave?

- S obzirom da će ovakav način rada sigurno iziskivati dodatne kadrove, tj. zaposlenje novog nastavnog osoblja kako bi se vodilo računa i o kvaliteti nastavnog procesa i o poštivanju osnovnih ljudskih prava da radni dan ne smije trajati više od osam sati, te da ni nastavnike/ice ne smijemo izrabljivati dodatkom radnih sati koji im neće biti dodatno plaćeni, da li će se zaposliti novi ljudi na ugovore o radu da pomognu u ovoj situaciji? To je dodatno opterećenje za budžet ali istovremeno idealno da se zaposle prosvjetni radnici koji su već godinama bez posla na birou rada.


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- S obzirom da se nalazimo u kriznoj situaciji nastaloj usljed pandemije COVID 19, neodgovorno bi bilo zahtjevati da se u periodu od septembra do kraja oktobra 2020. godine prosvjetni radnici/ice zakonski obavezuju obavljati sistematske preglede u Domovima Zdravlja. Naime, svjesni smo ozbiljnosti epidemiološke situacije u KS i alarmantnog broja novozaraženih zdravstvenih radnika kao i građana/ki KS kao i povećanog broja osoba umrlih od posljedica korone. Smatram da bi bilo krajnje neodgovorno očekivati od prosvjetnih radnika/ica da se obavezuju čekati po domovima zdravlja i stvarati nepotrebne gužve da bi obavili zdravstvene preglede, gdje su šanse puno veće da se zaraze upravo u DZ u redovima sa velikim brojem ljudi, pogotovo ako u trenutku početka nastave nemaju nikakve ozbiljne zdravstvene tegobe te su sposobni za rad u naučno nastavnom procesu. Ovo bi posebno bilo neozbiljno očekivati ako se još uvijek ne zna da li će se redovna nastava na fakultetima odvijati online ili u učionici.

- Da li možemo očekivati da se ovi rokovi odgode/prolongiraju dok se epidemiološka slika u KS značajno ne popravi ili se može donijeti odluka na nivou ova dva resora da se ova obaveza sistematskih pregleda prosvjetnih radnika/ica u potpunosti ukine za ovu akademsku godinu?


Jasna Duraković

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS kao i Vladi KS, da provede javne konsultacije/raspravu (nastavnici, direktori škola i Vijeće roditelja KS) oko eventualnog budućeg predlaganja Zakona o zabrani upotrebe bilo kakvog uređaja s mogućnošću mrežnog povezivanja poput mobitela ili tableta u osnovnim školama u KS, ili barem razmotri opciju donošenja zakonske odredbe (izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju) kojom će se regulirati ovo pitanje i na izvjestan način ograničiti upotreba mobitela i drugih uređaja za vrijeme nastave”.


Jasna Duraković

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.


Jasna Duraković

25.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se u ulici Skenderija, općina Centar, komplet dionica od platoa Skenderija do ulice Čobanija, postave “ležeći policajci“ i da se postavi znak ograničenja brzine.


Jasna Duraković

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene Pravilnika ZZO o postupku i kriterijumima o privremenoj spriječenosti za rad.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izmjenu jednog diskriminatorskog člana (član.7) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj:35/17)”.


Jasna Duraković

04.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da KJKP Vodovod i kanalizacije KS poduzme hitno mjere na rješavanju vodosnabdijevanja naselja Krivoglavci općina Vogošća”.


Jasna Duraković

26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.


Jasna Duraković

22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu “za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju - Pravilnika o postupku i kriterijumima o privremenoj spriječenosti za rad zbog povrede, bolesti ili druge spriječenosti za rad”.


22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade “da napravi detaljnu analizu sadašnjeg sistema školstva i da umjesto devetogodišnjeg obrazovanja, vrati osmogodišnje, uz prijedlog da se djeci zakonski uvede mjesec dana nastave prije polaska u prvi razred, kako bi to vrijeme djeci poslužilo za upoznavanje s procesom nastave, školom, i drugom djecom s kojom će ići u razred”.


Jasna Duraković

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Na koji način i u koliko slučajeva je od strane općina na teritoriji Kantona Sarajevo vršena prodaja – raspolaganje trećim licima neizgrađenim građevinskim zemljištem, prema kom pozitivnom zakonskom propisu, u koje svrhe, te u kom momentu je, na osnovu saglasnosti i naloga općine, na ta treća lica preneseno vlasništvo na istom zemljištu u javnim registrima (zemljišnim i katastarskim knjigama)?”


Jasna Duraković

01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za rad Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad.


Jasna Duraković

22.03.2019
Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem predsjedavajućem Skupštine KS kao i rukovodstvu ovog doma, te pitam kada ćemo konstituisati etičku komisiju koju smo imenovali na prošloj radnoj sjednici, jer čini mi se da će njen rad zaista biti neophodan u narednom periodu.