Zastupnička pitanja

Jasna Duraković

Jasna Duraković

15.06.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu prema ministarstvu zdravstva da se pronađe mehanizam/način kako bi se omogućila dnevna posjeta članu porodice u svrhu rehabilitacije pacijenata na Klinici za neurohirurgiju KCUS-a, koji su nakon moždanog udara bili u komi, a nije im se dozvolila posjeta članova porodice za sve vrijeme njihovog boravka u bolnici.


Jasna Duraković

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu resornom ministarstvu da, ukoliko trenutno nema, kreira i usvoji protokol djelovanja u slučaju nasilja u porodici, te da pokrene aktivnosti s ciljem punog upoznavanja svih policijskih službenika o načinu postupanja u skladu sa protokolom.

Ukoliko takav protokol već postoji upućujem inicijativu da se uradi opsežna kampanja edukacije policijskih službenika o djelovanju u skladu sa navedenim protokolom.


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Koje planske preventivne aktivnosti preduzima Policija KS u vezi sa KD “Nasilje u porodici“?

Da li u programima RPZ (rad policije u zajednici) postoje aktivnosti koje se odnose na ovo krivično djelo?

Kada je posljednji put sprovedena posljednja javna kampanja o podizanju svijesti građana o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja u porodici?

Da li Policija KS vrši obuku policijskih službenika u vezi s načinom postupanja prema žrtvama nasilja u porodici? (humani pristup)

Da li u slučajevima kada su uključena djeca, da li kao žrtve ili kao svjedoci nasilja u porodici, policija ima obučene policijske službenike za rad i postupanje s djecom u takvim okolnostima, koliko policajaca je prošlo te obuke i koje obuke su u pitanju?

Kakva je saradnja Policije KS sa nevladinim organizacijama i centrima za socijalni rad u ovim slučajevima, te da li provode zajednički preventine aktivnosti? Koje?

Da li su (bile) preduzete bilo kakve pojačane mjere u vezi s nasiljem u porodici za vrijeme lockdowna i pandemije općenito, kako je to bio slučaj sa policijskim agencijama u okruženju (npr. Hrvatska imala kampanju za pomoć žrtvama nasilja u porodici koje su zatvorene s nasilnicima tokom lockdowna)


Jasna Duraković

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

Prijedlog je bio da se ovaj Dan obiježi na način da Ministarstvo prethodno uputi dopis direktorima škola svake godine, da se u svim osnovnim i srednjim školama u KS trebaju organizirati tematski časovi/predavanja ili gledati filmovi koji govore o vršnjačkom nasilju. Uz to se mogu organizirati časovi ispovijesti o nasilju, kako bi se razbile sve predrasude koje imamo o ovoj temi i ohrabrila djeca, žrtve vršnjačkog nasilja da javno i glasno o tome govore, bez straha od stigmatizacije i diskriminacije od svojih vršnjaka u istim školskim klupama. Jedino na ovakav način možemo ublažiti nesagledive pogubne posljedice koje vršnjačko nasilje ima na svako dijete i mladog čovjeka, koji je bio žrtva ili će tek postati žrtva vršnjačkog nasilja.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju?

2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?


Jasna Duraković

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi KS za usklađivanje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo ( Sl. nov. KS Broj: 37/2020 od 17.9.2020.god) sa članom 14. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.nov FED Broj:54/19 od 31.7.2019.god.)


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i podsticanje razvoja žena u STEM naukama.


Jasna Duraković

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Mještani naselja Brusulje Emerovića, prema izletištu Borije Čavrkov sokak na lokalitetu Općine Stari Grad, koje predstavlja ekološku oazu zdravlja na skoro 1000 metara nadmorske visine, gdje naši sugrađani dolaze, mole da se zaustavi potencijalna ekološka katastrofa. Naime, već dvije godine vlasnik kuće i zemljišta Kemo Habibović pravi divlju deponiju, gdje kamioni danonoćno dovoze sumnjiv otpad i istovaraju ga na ovom izletištu. Više puta su mještani regirali, posebno u ljetnom periodu gdje zbog visokih temperatura lako dolazi do požara jer se odlaže visoko zapaljiv materijal, pa su nekolicinu puta po pozivu reagirali vatrogasci. S obzirom da navedeni vlasnik kuće i zemlje istovremeno posjeduje dodatni ugostiteljski objekat, policija se redovno odaziva na pozive i žalbe mještana ali policijski službenici ne pišu vlasniku nikakve kazne pošto dobro poznaju vlasnik i besplatno jedu i piju u istom objektu.
Ovakva vrsta nepropisnog odlaganja otpada, pravljenja divlje deponije i korumpiranosti bi zakonom morala biti kažnjiva, pa vas molim da mi kažete šta ova dva resora, nadležna za ova pitanja, mogu poduzeti da se ovakvo ponašanje sankcioniše i da se stane u kraj ovakvim i sličnim ilegalnim radnjama, kao i da se stane u kraj zloupotrebi časne policijske uniforme koju korumpirani pojedinci, uposlenici MUP-a nose?


15.12.2021

Jasna Duraković

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva KS da davanjem saglasnosti omogući automatsko popunjavanje radnih mjesta koja ostaju upražnjena odlaskom u penziju zaposlenika JU Dom zdravlja KS, i to za sistematizovana radna mjesta za koja već postoje odobrena financijska sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te donošenju uredbe koja će obavezati javne ustanove iz oblasti zdravsta da nadležne službe u zdravstvenom sistemu pravovremeno izvještavaju o odlasku medicinskog kadra u penziju, a sve u cilju rješavanja problema nedostatka kadra.


24.11.2021

Jasna Duraković

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

• Podnosim inicijativu prema Vladi KS i Ministarstvu zdravstva KS da u roku od sedam dana odobri popunjavanje svih neupražnjenih radnih mjesta u domovima zdravlja u KS, za koja već postoje obezbijeđena financijska sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koja su u ovom trenutku neupražnjena zbog objektivnih okolnosti (odlazak u penziju, samovoljni odlazak i drugi razlozi).


27.10.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li postoji plan Vlade KS za suzbijanje divljanja cijena hrane, kojim svjedočimo u proteklih par mjeseci, naročito poljoprivrednih proizvoda?
2. Da li Vlada KS može djelovati sa povećanjem podsticaja za poljoprivredu, povećanjem zasijanih površina I drugim sličnim mjerama?
3. Postoji li spreman plan da se na vrijeme djeluje?zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS.
4.
5. PITANJA
6. Da li je tačno da je na UNSA postoje pojedini ćlanovi akademske zajednice koji uvjetuju izlazak studenata na ispit kupovinom njihovih knjiga?


Jasna Duraković

19.05.2021

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu prema Ministarstvu za predškolski, osnovni i srednjoškolski odgoj i obrazovanje KS da razmotri uvođenje kontrolnog mehanizma nad radom privatnih vrtića u KS, koje bi djelovalo direktno pri resornom ministarstvu te da donese Odluku o zabrani mijenjanja/podizanja mjesečne cijene za boravak djece koja su već upisana u privatne vrtiće u KS, čije roditelje subvencionira Vlada KS. Naglo podizanje cijena ne bi smjelo biti prihvatljivo u vremenu pandemije i ekonomske krize."


Jasna Duraković

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo
mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za
imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje
koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i
podsticanje razvoja žena u STEM naukama.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Prošle godine 31.3.2020. posredstvom JU “Služba za zapošljavanje KS” odnosno putem
programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u mnoge javne
ustanove, ministarstva, institucije i fondove zaposlena su djeca šehida i poginulih boraca na
godinu dana, dakle njihov Ugovor ističe 31.3.2021. godine tačno kad i Odluka o privremenom
finansiranju.
- Šta će se desiti s tom djecom koja su bila zaposlena preko Službe za zapošljavanje?
- Da li će se produžiti Ugovori ili će svi ti ljudi opet završiti na birou do nekog novog
programa?
Naime nova Vlada KS je i prije imenovanja objavila prioritete i plan rada a među njima je i
trajno rješavanje zaposlenja djece šehida i poginulih boraca. Stoga me zanima šta Vlada KS
misli poduzeti po ovom pitanju?


Jasna Duraković

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- S obzirom da se nalazimo u kriznoj situaciji nastaloj usljed pandemije COVID 19, neodgovorno bi bilo zahtjevati da se u periodu od septembra do kraja oktobra 2020. godine prosvjetni radnici/ice zakonski obavezuju obavljati sistematske preglede u Domovima Zdravlja. Naime, svjesni smo ozbiljnosti epidemiološke situacije u KS i alarmantnog broja novozaraženih zdravstvenih radnika kao i građana/ki KS kao i povećanog broja osoba umrlih od posljedica korone. Smatram da bi bilo krajnje neodgovorno očekivati od prosvjetnih radnika/ica da se obavezuju čekati po domovima zdravlja i stvarati nepotrebne gužve da bi obavili zdravstvene preglede, gdje su šanse puno veće da se zaraze upravo u DZ u redovima sa velikim brojem ljudi, pogotovo ako u trenutku početka nastave nemaju nikakve ozbiljne zdravstvene tegobe te su sposobni za rad u naučno nastavnom procesu. Ovo bi posebno bilo neozbiljno očekivati ako se još uvijek ne zna da li će se redovna nastava na fakultetima odvijati online ili u učionici.

- Da li možemo očekivati da se ovi rokovi odgode/prolongiraju dok se epidemiološka slika u KS značajno ne popravi ili se može donijeti odluka na nivou ova dva resora da se ova obaveza sistematskih pregleda prosvjetnih radnika/ica u potpunosti ukine za ovu akademsku godinu?


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- S obzirom da smo u proteklih nekoliko dana mogli pročitati isključivo kroz medijske objave vrlo šture informacije o tom zamišljenom prijedlogu ministarstva i Vlade KS o načinu realizacije nastave za osnovne i srednje škole, možete li nam sada detaljno obrazložiti kako će sve to izgledati, s obzirom da imamo oprečne informacije da je predviđena realizacija nastave u učionici u jednoj sedmici pa potom online nastava u narednoj sedmici za učenike od prvog do petog razreda, pa da će se časovi tjelesnog odgoja odvijati isključivo online u osnovnim školama, (što i nema puno smisla s obzirom da sportski klubovi već par mjeseci rade normalno treninge za sve sportove u fiskulturnim salama s djecom istog uzrasta) i da obrazložite i druge vrlo konfuzne ideje i zamisli o realizaciji nastave?

- S obzirom da će ovakav način rada sigurno iziskivati dodatne kadrove, tj. zaposlenje novog nastavnog osoblja kako bi se vodilo računa i o kvaliteti nastavnog procesa i o poštivanju osnovnih ljudskih prava da radni dan ne smije trajati više od osam sati, te da ni nastavnike/ice ne smijemo izrabljivati dodatkom radnih sati koji im neće biti dodatno plaćeni, da li će se zaposliti novi ljudi na ugovore o radu da pomognu u ovoj situaciji? To je dodatno opterećenje za budžet ali istovremeno idealno da se zaposle prosvjetni radnici koji su već godinama bez posla na birou rada.