Zastupnička pitanja

Sabahudin Delalić

Sabahudin Delalić

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da se u Budžetu za 2020.godinu osigura 1 milion KM za završetak projekta izgradnje sportsko-rekreacionog centra s bazenenima na Dobrinji”.


11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

11.12.2019

Sabahudin Delalić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi stabilizaciji trolejbuskog i autobuskog stajališta u ulici Želimira Vidovića – Kelija u opštini Novi Grad. Također, iniciram da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrdi odgovornost za ovaj propust i kazni počinioca”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem gužve u saobraćaju na saobraćajnici Safeta Hadžića, posebno na raskrsnici ulica Safeta Hadžića i Ive Andrića kod KJKP Toplane. Predlažem da se izgradi kružni tok, koji je već planiran izgradnjom Južne longitudinale. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za izgradnju ovog kružnog toka”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačke staze (trotoara) u ulici Ante Babića u smjeru od kružnog toka Mojmilo do Bulevara Meše Selimovića.Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedene pješačke staze”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.


Sabahudin Delalić

11.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi naložili JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Ljiljani” koji se nalazi u ulici Omladinska na broju 12 Općina Vogošća. Vrtić je uknjižen i koristi ga kao zakupac Međunarodna škola OSI, a zakupodavac je JU „Djeca Sarajeva".


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Radost" koji se nalazio u ulici Buka na broju 9. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Vjeverica" koji se nalazi u ulici Trg međunarodnog prijateljstva na broju 19, Općina Novi Grad. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića “Neven/Narcis” koji se nalazi u ulici Grbavička na broju 12, Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića “Ciciban” koji se nalazi u ulici Kemala Kapetanovića bb, Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Vuk Karadžić” koji se nalazi u ulici Pehlivanuša broj 11. Stari Grad.

Tokom agresije na BIH objekat je izuzet za potrebe Amabasade Vatikana i nikada nije vraćen u posjed JU „Djeca Sarajeva", niti je Ustanova na bilo koji drugi način obeštećena.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za adaptaciju vrtića „Razigrani dani" koji se nalazi u ulici Patriotske lige na broju 46. Općini Centar. Ovaj objekat je potpuno devastiran.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Mlade Bosne" 1a koji se nalazi na Općini Ilidža. Objekat je potpuno devastiran tokom agresije na BiH i Ustanova ga nije preuzela nikada.