Zastupnička pitanja

Sabahudin Delalić

Sabahudin Delalić

02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

„Predlažem da se na V transferzali, na raskrsnici nove saobraćajnice pored Velepekare i Dr. Fetaha Bećirbegovića izgradi kružni tok i time riješe stalne nedoumice vozača i gužve koje nastaju na ovoj novoj saobraćajnici.”


02.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

Da nadležno Ministarstvo saobraćaja obezbijedi veći broj parking mjesta za osobe sa invaliditetom čija su vozila obilježena odgovarajućom međunarodnom oznakom pristupačnosti koja je izdata od MUP-a Kantona Sarajevo. I da se u cijelom Kantonu ispod saobraćajnog znaka koji označava mjesta za parkiranje takvih vozila postavlja i tabla sa natpisom „Ako si zauzeo moje mjesto hoćeš li i moj invaliditet”, što je već učinjeno u nekim opštinama.