Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Zvonko Marić

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

Zvonko Marić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.

Odgovor:

Potpuni odgovor uručen zastupniku


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim ​Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da me obavijesti zašto nisu postupili po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj ​01-05-35430-2/19 od ​30.09.2019. godine jer se na web stranici Zavoda nalazi Bilten za mjesec oktobar koji nije u skladu sa Zaključkom.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Požar na adresi Grbavička 6a


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzor u ulici Stupska 19


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrza radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Ukidanje pravnog subjekta u lancu dopreme gasa


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zahtijev upućen inspekciji na postupanje


22.11.2019

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi dostavite Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenješumsko-uzgojnihradovairadova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u2019.godini,kao i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.

• Također molim da dostavite projekat ​"Monitoring zaštite šuma od požara i šumskih krađa uspostavom videonadzora, fizičkihpreprekasafizičkomitehničkomzaštitomuključujući i stacionarne rampe, a sve u cilju zaštite imovine Kantona Sarajevo" i i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Zahvaljujem se na odgovoru broj ​14-02-05-03730-1/19 od ​07.11.2019​. godine, te molim za pojašnjenje zašto ste kod nekih predstavnika etažnih vlasnika prihvatali samo izjavu bez ikakvih konkretnih dokaza da su pozvali ili održali redovni obavezni skup etažnih vlasnika. Naročito je interesantno da se u svim slučajevima pozivu nije niko odazvao.


Zvonko Marić

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim ​Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi od pravnih lica koja su imenovana kao tijela koja mogu provoditi godišnji tehnički pregled liftova na području Kantona Sarajevo dostavi informaciju o tome koliko navedena pravna lica shodno svojim kapacitetima mogu izvršiti tehničkih pregleda liftova u jednom danu.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da Vlada, Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD postave nadzor na RCUO Smiljevići