Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Zvonko Marić

21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima/upraviteljima da na osnovu člana 41. stav (1) tačka b), a sve u vezi člana 41. Stav (7) tačka a) dostave sve informacije koje nedostaju, a naročito korisne površine zgrada za evidenciju koje Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vodi na osnovu člana 67. Stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/17).”


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Vladu KS i resorno ministarstvo da mi dostavi informaciju o objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji za zagrijavanje koriste ugalj, tačnu godišnju potrošnju uglja svakog pojedinačnog objekta kao i podatak o instalisanoj snazi svakog pojedinačnog postrojenja u gore pomenutim objektima.”


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi KS kao i resornim ministarstvima “za formiranje i izgradnju posebne deponije za građevinski otpad kao i odgovarajući sistem reciklaže kako bi se postojeća deponija Smiljevići rasteretila i spriječile divlje deponije građevinskog otpada. Građevinski otpad predstavlja inertni otpad pa je i projektovanje i planiranje deponije lakše, a deponija građevinskog otpada bi mogla biti i izvor prihoda jer bi se građevinski investitori na području Kantona Sarajevo obavezali na odlaganje svog otpada na buduću deponiju i za tu uslugu naravno platili što bi bio novi izvor prihoda javnog novca”.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH i njegovu nadležnu inspekciju da izvrši inspekcijski nadzor nad održavateljima liftova na području Kantona Sarajevo i utvrdi da li pravna lica upravnici/upravitelji i njihovi kooperanti koji se bave gore pomenutom djelatnosti unutar stambenih zgrada ispunjavaju odredbe o stručnoj osposobljenosti na osnovu člana 28. Naredbe o sigurnosti liftova (Službene novine BIH 99/12) i Pravilnikom za stručnu osposobljenost održavatelja liftova (Službene novine BIH 45/15)”.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Vladu Federacije BIH i BH GAS da me obavijesti u kojoj je fazi projekat izgradnje Južne interkonekcije kojom bi se obezbjedio alternativni pravac snabdjevanja BiH plinom kao i Kantona Sarajevo koji je novom odlukom Vlade Federacije BIH o poskupljenju plina doveden u nezavidan položaj.”


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje:

“Molim Vladu KS i njena resorna ministarstva, kao i SVA javna kantonalna preduzeća, javne kantonalne ustanove da mi dostave informaciju o sistematizaciji radnih mjesta kao i akte-dokumente koji to reguliraju.”


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da na osnovu evidencije zgrada od 05.05.2019 godine koje je obajavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na svojoj web stranici na osnovu člana 67. stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/17) izvrši inspekcijski nadzor nad SVIM upravnicima/upraviteljima koji NISU DOSTAVILI potrebne informacije, a naročito informaciju o korisnoj površini zgrada u skladu sa članom 41. stav (1) tačka b) Zakona, a sve u vezi člana 41. Stav (7) tačka a) dostave sve informacije koje nedostaju, a naročito korisne površine zgrada za evidenciju koje Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vodi na osnovu člana 67. Stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/17)

• Molim KUIP da shodno članu 70. stav (1) tačka i) Zakona, a sve u vezi neizvršavanja obaveza iz člana 41. stav (1) tačka i) Zakona zbog nedostavljanja ažurnih informacija pogotovu informacije o korisnoj površini zgrada koja je JAKO bitna za utvrđivanje odluka etažnih vlasnika KAZNI svakog upravnika/upravitelja koji nije izvršio zakonsku obavezu.

• Također molim KUIP da shodno članu 70. stav (2) kazni i odgovorno lice upravnika/upravitelja zbog prekršaja iz člana 70. stav (1) tačka i) Zakona


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kojim se traži od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad radom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika na određenim adresama.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kojim se traži dostavu određenih informacija od Kantonalnog stambenog fonda.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu KS, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi KOMPLETNU studiju koja je urađena kao dio projekta u 2016. godini ¨Analiza sastava PM10 čestica u ambijentalnom zraku kao komponenta određivanja kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo¨ po mogućnosti u elektronskoj formi.

• Također molim Vladu KS, nadležno ministarstvo kao i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da mi dostave informaciju da li je nabavljen atomski apsorpcioni spektrometar kako bi Zavod samostalno mogao da izvodi analize teških metala u zraku, ako nije, koji je razlog? Ukoliko je spektometar nabavljen molim da mi se dostave posljednja mjerenja koja su izvršena putem atomskog apsorpcionog spektometra.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo svojim podzakonskim aktima propiše jedinstveni obrazac za godišnji izvještaj koji su upravnici/upravitelji prema članu 41. stav (1) tačke k) l) m) Zakona, a sve u skladu sa članom 46. Zakona dužni dostaviti predstavnicima etažnih vlasnika i na zahtjev svakom etažnom vlasniku s posebnim naglaskom na obaveznost evidentiranja svih rashoda sa računa zgrada uključujući i one po pitanju poreza i doprinosa koje etažni vlasnici plaćaju sa svojih računa”.


22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Skupština Kantona Sarajevo u skladu sa članom 2. ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OBILJEŽAVANJU DANA KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 33/05) svojom odlukom utvrdi (datum) kao Dan ubijene djece Sarajeva”.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu KS, resorna ministarstva, kao i KJKP Toplane da mi dostave rezultate mjerenja emisije čvrstih čestica PM 10 i PM 2.5 svih kotlovnica koje su u sistemu KJKP Toplane koja su vršena tokom 2018. godine.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo privrede KS, Upravu za šumarstvo da mi dostave informaciju o poduzetim aktivnostima u 2019. godini na sprečavanju bespravne sječe šuma na području Kantona Sarajevo, kao i o planiranim aktivnostima u preostalom dijelu godine.”


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

• Ljubazno molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da zbog javnog interesa i transparentnosti rada upravnika/upravitelja, kao i predstavnika etažnih vlasnika dostave mi spisak predstavnika etažnih vlasnika koji su uradili protivpravno prisvajanje sredstava etažnih vlasnika sa računa zgrada koje je Ministarstvo svojim nadzorom utvrdilo. Javni interes se ispoljava i u tome da etažni vlasnici trebaju biti obavješteni o protivzakonitom radu svojih upravnika/upravitelja, kao i predstavnika etažnih vlasnika.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje prema Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “za dostavu informacija o pravnim licima upravnicima/upraviteljima i njihovim kooperantima koja vrše redovno održavanje liftova unutar stambenih zgrada koje imaju obavezu izbora upravnika/upravitelja”.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi zaključak broj 02-05-17324-17/19 od 18.04.2019. o usvajanju Programa aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići u 2019. godini


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu ”da Skupština Kantona Sarajevo sa nadležnim Ministarstvom privrede KS pokrene izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, 05/13) i propišu odgovornost čuvara šuma u slučaju njihovog protivzakonitog postupanja kao i sankcije za takvo postupanje”.


Zvonko Marić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Budući da imam nepobitne dokaze o šteti koja je nanesena KJP „Sarajevo-šume“ a i građanima Kantona Sarajevo, koji se odnose na krađu i svojevrsni organizovani kriminal, oličen u sječi preko 1000 stabala i to samo na jednom mjestu u Ilijašu, najljubaznije Vas molim da mi odgovorite na zastupničko pitanje - da li su provedene istražne radnje kako bi se otkrili počinitelji?


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Vlada KS na osnovu člana 93. stav (7) i člana 94. stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine 23/17) pokrene proceduru razrješenja školskog odbora JU OŠ “Umihana Čuvidina” zbog postupanja suprotno aktima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i to akta broj 11/04-34-34-34142-1/16 od 23.01.2017. godine”.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Budući je direktor KJKP TRŽNICE-PIJACE g. Terović u svome uvodnom izlaganju kod prezentacije izvještaja o radu svoga preduzeća kao i u odgovoru na pitanja zastupnika izvjestio Skupštinu KS o nedoličnim radnjama svog prethodnika, naročito o famoznom automobilu Citroen C8, njegovoj protuzakonitoj kupovini i korištenju, podnosim na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo u skladu sa članom 119. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo donese sljedeći zaključak: Nalaže se KJKP TRŽNICE-PIJACE da izvrši prodaju pomenutog automobila i dobijeni iznos sredstava uplati u budžet KS zbog nepostojanja opravdanog razloga njegove kupovine i neracionalnog korištenja novca javnog preduzeća, što je u svom izlaganju direktor Terović naglasio. Stoga smatram da njegovu sugestiju da je izvršena nepotrebna kupovina autombila treba ozbiljno razmotriti i pristupiti na način koji sam predložio u ovoj inicijativi.”


Zvonko Marić

29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za pokretanje inspekcijskog nadzora, a tiče se izlijevanja fekalnih voda na području Pofalića, u Humskoj ulici”.

- Ovaj problem nije riješen već duži vremenski period, šta su do sada radile nadležni organi po ovom pitanju?


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim VLADU KANTONA SARAJEVO, UPRAVU ZA ŠUMARSTVO, KJP SARAJEVO-ŠUME da mi dostave informacije o mogućnosti obezbjeđivanja drva za ogrjev, drvene biomase građanima Kantona Sarajevo po povoljnijim cijenama kako bi se što više građana Kantona Sarajevo opredjelilo za ovaj ekološki način zagrijavanja stambenih objekata, a sve u cilju smanjenja aerozagađenja


01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja vezana za javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma objavljenog 21.02.2018. kao i ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma.