Zastupnici po strankama

Narod i pravda

Položaj: predsjedavajući
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Stranka demokratske akcije

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Naša stranka

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Nezavisna bosanskohercegovačka lista

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
28.11.2018
Rad zastupnika:

Demokratska fronta - Željko Komšić

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Savez za bolju budućnost - Fahrudin Radončić

Bosanska stranka-Mirnes Ajanović

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika: