Zastupnici po strankama

Narod i pravda (NIP)

Položaj: predsjedavajući
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
23.01.2019
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Stranka demokratske akcije (SDA)

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Naša stranka (NS)

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

SAMOSTALNI ZASTUPNICI (Samostalni zastupnici)

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
23.01.2019
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
28.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Demokratska fronta - Željko Komšić (DF)

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH)

Bosanska stranka-Mirnes Ajanović (BOSS)

Savez za bolju budućnost - Fahrudin Radončić (SBB)

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika: