Zastupnici po strankama

Savez za bolju budućnost - Fahrudin Radončić

Stranka demokratske akcije

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
31.03.2015
Rad zastupnika:

SAMOSTALNI ZASTUPNICI

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.12.2015
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
17.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
10.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Demokratska fronta - Željko Komšić

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Naša stranka

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
10.11.2014
Rad zastupnika:

Bosanska stranka-Mirnes Ajanović

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović