Zastupnička pitanja

Elmedin Konaković

Elmedin Konaković

28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Kao dio javnog prevoza jako su bitan segment. Do sad nijedan nivo vlasti o njima nije poveo računa.  Primanja koja ostvaruju su mnogo manja, pomoć institucija je neophodna.


28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Naime svima je poznato da Opšta bolnica preuzima veliki dio usluga koje je bio dužan pružati KCUS, a novac se i dalje transferira Kliničkom centru. Potrebno je HITNO uskladiti stanje na terenu i novac koji prati pružanje usluga. 


28.07.2020
Puni tekst pitanja:

 Mejdan je pogodjen elementarnom nepogodom i zbog poplava je doveden u pitanje trenažni proces sportskih klubova i pojedinaca. Naša pomoć Mejdanu u ovom trenutku je neophodna i veoma bitna. 


Elmedin Konaković

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se omogući timu ljekara iz Opšte bolnice, oblast ortopedija,  pristup operacionim salama u KCUS, kako bi se pružila usluga posebno osjetljivoj populaciji djece i mladjim osobama”.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i unutrašnjih poslova FBiH, da resorni ministri, što je prije moguće, iniciraju aktivnosti koje za svrhu imaju ozbiljnu analizu posljedica formiranja Žandarmerije u entitetu Republika Srpska, u saradnji sa FMUP-om, drugim agencijama i kantonalnim ministarstvima.


Elmedin Konaković

19.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se pristupi izradi plana za sistemskim uvođenjem STEM učila i pomagala u školama u Kantonu Sarajevo po uzoru na zemlje koje su vodeće u oblasti digitalnog obrazovanja: Velika Britanija, Island, Singapur (npr: micro:bit, arduino ili neka slična platforma)”.


Elmedin Konaković

25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za projekat zapošljavanje svih nezaposlenih članova porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo.


25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za uspostavu Registra boraca na području Kantona Sarajevo”.


Elmedin Konaković

17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se pokrene akcija “Vrtic za svu nasu djecu”. U okviru ove akcije treba sagledati mogućnost da sva djeca u Kantonu Sarajevo mogu ostvariti pravo pohadjanja vrtica, javnih i privatnih. Atktivnost bi podrazumijevala jačanje materijalnih i kapaciteta ljudskih resursa u javnoj ustanovi, propisivanje adekvatnih standarda za privatne vrtiće, i subvencioniranje korisnika koji odaberu privatne vrtiće.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se Vlada KS kroz resore ova dva ministarstva aktivno uključi u izgradnju igrališta za naŠe najmladje sugradjane u saradnji sa načelnicima opština u Kantonu Sarajevo.


Elmedin Konaković

29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za organizaciju EYOF-a.


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se hitno sačini analiza trenutnog stanja u oblasti reklamnih panoa i površina u Kantonu Sarajevo te da se poduzmu hitne mjere kako bi se uklonili nelegalni i adekvatno sankcionisali počinioci”.


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Pokrećem inicijativu koja se tiče pripreme i izrade analitičke studije o stanju sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevu, kao i o stanju zdravlja i zadovoljstvu zdravstvenom zaštitom naših sugrađana.Ovu inicijativu upućujem Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.”


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da poduzme hitno mjere nadzora i kontrole izgradnje objekata u vodozaštitnoj zoni na području Opštine Ilidža, te da Skupštini Kantona predloži adekvatne mjere, kojim će se ova pojava zaustaviti.


Elmedin Konaković

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Pokrećem inicijativu za izradu Zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama, čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo”.


Elmedin Konaković

31.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izradu Registra uposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo”.


Elmedin Konaković

24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za donošenje Uredbe za kontrolu javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo.


Elmedin Konaković

25.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za preraspodjele novca u proteklom periodu u Budžetu Kantona Sarajevo.


25.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi: "Da li menadžment ima informaciju kada će prestati sa mjerama štednje na štetu pružanja usluga pacijanteima sa područja Kantona Sarajevo?"