Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku

Adnan Solaković
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
10
Amar Dovadžija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Amel Mekić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
7
Ana Babić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
15
Bibija Kerla
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 13
Pitanje Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
24
Dževad Rađo
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 14
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
20
Edin Forto
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 28
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 11
Inicijativa Neodgovoreno 4
Ukupno:
54
Eldar Čomor
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
23
Elvedin Okerić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
7
Fahrudin Pecikoza
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Fikret Prevljak
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
4
Goran Akšamija
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
14
Hamed Aljović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 36
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
50
Haris Pleho
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
9
Ismir Jusko
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
13
Izudin Bajrović
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
3
Kemal Ademović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
11
Mario Vukasović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 13
Inicijativa Neodgovoreno 10
Ukupno:
56
Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 15
Pitanje Neodgovoreno 11
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
34
Mirsad Pindžo
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 12
Pitanje Neodgovoreno 5
Ukupno:
17
Mirza Čelik
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 9
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 15
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
32
Muhamed Kozadra
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Neira Dizdarević
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 29
Pitanje Neodgovoreno 12
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
63
Nermin Bjelak
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 11
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 5
Ukupno:
20
Predrag Kojović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
7
Rasim Lakota
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 10
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 4
Ukupno:
16
Rasim Smajić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 3
Ukupno:
12
Rasim Smajić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Sabahudin Delalić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
15
Sabina Ćudić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 6
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
16
Safet Mešanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
5
Segmedina Srna Bajramović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 22
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
46
Sejo Bukva
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
6
Selma Filipović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 19
Pitanje Neodgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
36
Semir Halilović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 20
Pitanje Neodgovoreno 10
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
41
Slaviša Šućur
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Zvonko Marić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 40
Pitanje Neodgovoreno 11
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
63