Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu kreiraju program i izdvoje potrebna sredstva za subvencioniranje izgradnje solarnih panela za domaćinstava u Kantonu Sarajevo kao u sva moguća tehnička i stručna pomoć koja će služiti da se;građanima koji to žele, brzo i efikasno pomogne u realizaciji izgradnje solarnih panela za domaćinstvo.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) upućujem ministru saobraćaja gdinu. Šteti i molim Vas da mi odgovorite što je prije moguće, na osnovu čega je red vožnje izjmjenjen na štetu građana općine Hadžići, odnosno smanjen broj linija te potpuno ukinut posljednji polazak za liniju 33 Ilidža – Vukovići u 22:30?


Admela Hodžić

10.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu uputi zahtjev svim nadležnim istražnim organima za provođenje istrage u Kantonalnom javnom preduzeću "Sarajevo šume" d.o.o. Sarajevo zbog sumnje u činjenje nezakonitih radnji koje su iz Ured za reviziju institucija u FBiH svojim izvješćem o financijskoj reviziji broj: 01-02-09-11-4-25908/21 utvrdili kao osnovu za negativno mišljenje.....


10.02.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje Vladi Kantona Sarajevo, u vezi sa Inicijativom koju sam uputila dana 20.07.2022.godine, s obzirom da nisam bila zadovoljna odgovorom koji sam dobila od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03/02-345587-29-1/22 od 22.03,2022.godine.


23.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15,
48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) upućujem ministru Ministarstva privrede Kantona
Sarajevo, gospodinu Deliću, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima
dosadašnjih provedenih aktivnosti proizvodnje žitarica u KS, odnosno o incijativi
koju sam uputila prema Ministarstvu kojom sam tražila da se u narednom period
planiraju i izdvoje sredstva za Općinu Hadžići a koja će se koristiti za stavljanje u
funkciju Silosa za žitarice u Tarčinu, te da se također sredstva izdvoje i kreiraju
programi podsticaja za narednu sezonu sjetve za poljoprivrednike Kantona Sarajevo
koji žele isključivo zasijati žitarice ove godine.


Admela Hodžić

22.03.2023
Puni tekst pitanja:

"Da li je tačno da u slučajevima gdje imamo porodice sa troje i više djece, jedno ili dvoje djece izađe iz prava dječjeg dodatka takav uslov automatski isključuje iz prava ostalo jedno ili dvoje djece iste porodice, ili pravo na novčanu naknadu ima pojedinačno svako dijete koje potiče iz iste porodica troje i više djece, bez obzira dali su mu braća ili sestre izašli iz prava".


31.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu izdvoje sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za pomoć Općini Hadžići, koju je u proteklom periodu zadesilo veliko nevrijeme uslijed čega su u kratkom vremenskom periodu bujične poplave nanijele znatnu materijalnu štetu lokalnom stanovništvu Trčina a dijelom i Pazarića, te da se novčana sredstva usmjere za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih potoka, potpornih zidova, putne infrastructure kao i nastale materijalne štete građanima na privatnim posjedima.

OBRAZLOŽENJE


31.01.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativi kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti za dostavljanje izvještaja za svaki zaključeni ugovor svih ministarstava, kantonalnih institucija i javnih preduzeća, obezbijedi punu transparentnost i dostupnost podataka koji podliježu tretmanu načela transparentnosti i javnosti.

Također i kvartalno izvještavanje o fizičkom napretku postignutog u implementaciji projekata do određenog dana tokom cijelog perioda realizacije, stvarne ili očekivane poteškoće ili odlaganja u implementaciji projekata i njihov utjecaj na plan implementacije, te konkretne korake poduzete ili planirane da bi se prevazišle poteškoće i izbjegla odlaganja, očekivane ili neočekivane promjene datuma završetka projekata, ključne kadrovske promjene osoblja projektnih entiteta, jedinica za implementaciju projekta, konsultanata ili izvođača, pitanja koja mogu utjecati na troškove projekata i svaki događaj ili aktivnost koja može štetno djelovati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela projekata.

Inicijativom tražim i dostavljanje finansijskih izvještaja koji pokazuju detaljne izdatke nastale po svakom dijelu projekata i povlačenja sredstava po zajmovima, zajedno sa izvještajima koji pokazuju: originalne predviđene troškove, revidirane predviđene i nepredviđene troškove, ako ih ima, sa razlozima promjena, predviđene i stvarne izdatke do određenog datuma, razloge odstupanja stvarnih izdataka od predviđenih izdataka do određenog datuma i procjene izdataka za preostale kvartale te godine. Kratki pregled o statusu poštivanja svih obaveza sadržanih u ugovoru o kojem se izvještava.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da zastupnike izvjesti o poduzetim aktivnostima, na narednoj sjednici SKS.


31.01.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativ kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj bi učestvovale osobe sa invaliditetom u KS sa jedne strane gdje bi unijeli podatke o obrazovanju, stepenu invalidnosti, koje poslove mogu obavljati i mjesečnim primanjima i sa druge strane prikupili podaci iz ministarstava, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo o svakom 16-om radnom mjestu koje osobe sa invaliditetom sljeduje po Zakonu i koje bi mogle obavljati u tim javnim organizacijama. Radna mjesta kao što su operateri na telefonskim centralama, mjesta fizio terapeutskih tehničara, mjesta za unos i obradu podataka, za inavalidne osobe a naročito za slijepe i slabovidne osobe i sva radna mjesta za koja se osobe sa invaliditetom anketom izjasne da bi mogli obavljati u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnostima, te da javne orgnizacije KS označe kao radna mjesta za koja pioritet pri zapošljavanju nakon ispunjenih općih i posebnih uslova imaju osobe sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10).


06.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i ministru saobraćaja i ljubazno molim da nas izvjeste o rezultatima provedenih aktivnosti o Zaključku koji je Skupština Kantona Šaraj evo usvojila 13.09.2021. godine na 41. Radnoj sjednici, kojim je upućna inicijativa, da se u što kraćem periodu obzbijede jednaki uslovi za korištenje prevoza željezničkim saobraćajem za stanovnike Tarčina i Raštelice, te da se na isti način kao i na relaciji Šaraj evo-Pazarić-Šaraj evo postigne dogovor sa ŽFBiH i uspostavi prijevoz u istim terminima.


01.02.2023
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u narednom period planira i izdvoji sredstva za Općinu Hadžići a koja će se koristiti za stavljanje u funkciju Silosa za žitarice u Tarčinu, te da se također sredstva izdvoje i kreiraju programi podsticaja za narednu sezonu sjetve za poljoprivrednike Kantona Sarajevo koji žele isključivo zasijati žitarice ove godine.


Admela Hodžić

12.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo zdravstva KS dobilo zahtjev za zapošljavanje specijalista koji su i dalje na birou, a ako jeste kada će odlučivati po tom pitanju


Admela Hodžić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) postavljam pitanje ministru
komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite
okoliša, gospodinu Enveru Hadžiahmetoviću, koje se odnosi na Javni poziv za
subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo
tačka II, stavka c) da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo neprekidno
u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.
Ono što interesuje mlade ljude KS kod ovog uslova jeste sljedeće:
- Zbog čega i na osnovu kojih parametara je određen ovaj uslov u Javnom
pozivu o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine?
- Da li su mladi koji imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo duže od 3 godine
vrijedniji od onih koji nemaju te tri godine prebivalište u Kantonu Sarajevo ili
čak od onih koji žele da započnu život i osnuju porodicu u Kantonu Sarajevo?
- Da li su mladi mogli prijaviti prebivalište kako žive, rade ili studiraju u KS,
ako nemaju vlastitu nekretninu?
- Mladi pitaju kakva se poruka šalje mladim ljudima iz drugih gradova Bosne i
Hercegovine koji rade ili studiraju u Kantonu Sarajevo i planiraju preseliti,
kupiti neretninu i ovdje osnovati porodicu i nastaviti živjeti ako im ovakvim
uslovima ne dajemo ni priliku da apliciraju za ovu vrstu pomoći?
- Mladi također pitaju zašto Vlada KS i resorno ministarstvo u ovome ne vidi
jedan oblik strategije KS za zadržavanje mladih (kao jedno od mjesta ugodnog
življenja) i pomoć ovoj populaciji?