Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Podnosim inicijativu da se HITNO uplati dug Crvenog križa KS prema privrednom
društvu Opuzenka d.o.o uz stečaju, iz R.Hrvatske, u inosu od 72 458,40 KM.
Crveni križ KS je institucija od izuzetnog značaja za građane KS, posebno u slučaju
socijalne potrebe i prirodnih i drugih nesreća. Ako ovaj dug ne izmire, dolaze u pitanje
opstanak Crvenog križa, niz aktivnosti koje su u toku, kao i opstanak radnih mjesta
uposlenika ove institucije.


05.10.2020

Smiljana Viteškić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za uređenje autobuskog stajališta na Gradskom groblju Vlakovo.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se iznađe lokacija i urade tipski objekti za prodaju suvenira i ostalih artikala na Vrelu Bosne”.


Smiljana Viteškić

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Ko su članovi Operativnog tima za sanaciju deponije Smiljevići


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

1. Koliko je žena imenovano za direktorice javnih preduzeća?

2. Koliko je žena predsjednica Upravnih odbora, a koliko Nadzornih?

3. Koliko je žena imenovano za povjerenice u Skupštinama preduzeća?


Smiljana Viteškić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezano za imenovanje zdravstvenih savjeta u općinama u Kantonu Sarajevo.


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Zašto je poništen Javni konkurs za izbor direktora Kantonalnog stambenog fonda Kantona Sarajevo? Da li je tačno da je Vlada Kantona Sarajevo za v.d. direktora imenovala lice koje ne ispunjava uslove za tu poziciju i da to lice v.d. mandat koristi kako bi izmijenio Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta da bi se propisali uslovi za njegovo imenovanje.


Smiljana Viteškić

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• U Budžetu KS za 2019. g. za preventivne programe i aktivnosti je planirano 250 000 KM.

• Pitanje: Da li se krenulo sa preventivnim programima, koje aktivnosti su u toku, koji nivoi prevencije su planirani i koje zdravstvene ustanove su planirane za nosioce aktivnosti u preventivnim programima finansiranim iz ovog novca?


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se u centru Ilidže hitno obnovi horizontalna signalizacija, koja je toliko istrošena da na pojedinim mjestima nema ni traga da je postojala. Dakle, na svim pješačkim prelazima u ul. Rustempašina od kružnog toka kod TC Sara do IV PU Ilidža. I na drugim lokacijama situacija je slična ali je na ovim mjestima, zbog sigurnosti velikog broja turista i naših građana, neophodno, hitno “iscrtavanje” horizontalne signalizacije. Plan rekonstrukcije ove saobraćajnice nas ne amnestira od obaveze da se uradi horizontalna signalizacija.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

astupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Plan restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacija zdravstvenih ustanova u KS.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području KS.


Smiljana Viteškić

25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za ostvarivanje prava zastupnika/poslanika na besplatan prijevoz javnim gradskim prijevozom na teritoriji Kantona Sarajevo koristeći legitimaciju zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.


25.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za renoviranje vrtića „Radost” u Hrasnici.


Smiljana Viteškić

21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
• Da li su u toku aktivnosti na deratizaciji u Kantonu Saarjevo, a u skladu sa Programom izvođenja obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017.-2019.?
• Da li su urađene sve ciljane aktivnosti Prve operativne faze deratizacije ?
• Da li će aktivnosti na preventivnoj, proljetnoj deratizaciji biti završene do planiranog 30.05.2019. ?


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
• Kada će biti završena Procedura konačne izrade Projekta rekonstrukcije i adaptacije vrtića Lužani u Općini Ilidža?
• Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je još 2017. godine izdvojilo 800 000 KM i taj novac stoji na računu općine Ilidža i čeka Projekat koji radi Zavod za izgradnju KS. Roditelji djece ovog uzrasta sa nestrpljenjem čekaju adaptaciju ovog vrtića, jer do njegove adaptacije plaćaju skuplje, privatne vrtiće i vode djecu u druge općine.


Smiljana Viteškić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu vezanu za nedostatak logopeda na području općine Novo Sarajevo.


Smiljana Viteškić

02.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezano za Uredbu Vlade Kantona Sarajevo o zapošljavanju u javnim ustanovama koja je stupila na snagu 08.marta 2019.godine.