Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

Elvis Vreto

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za ponovno uspostavljanje minibuske linije Hadžići-Mokrine koja nije u funkciji više od godinu dana

Odgovor:

Odgovor KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. SArajevo, broj: 4576 od 14.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje da mi se dostave pojedinačno podatci po općinama u KS o uplati i iznosima sredstava na osnovu vodnih naknada za 2022 i 2023. godinu


Elvis Vreto

01.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu za sufinansiranje izgradnje sportske dvorane na Stupu u iznosu od 2.000.000,00 KM zajedno sa Općinom Ilidža


Elvis Vreto

19.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju saobraćajnice, ulica Vlakovo u Blažuju


Elvis Vreto

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu Turističke zajednice KS za 2024. godinu za projektovanje i sufinansiranje I faze rekonstrukcije "Ljetne pozornice ilidža" zajedno sa općinom Ilidža u iznosu od 500.000,00 KM


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2024.godinu za projekat podrške porodiljama kao nosilac aktivnosti uz sufinansiranje sa lokalnim zajenicama iu KS putem "Torbe za porodilje"


20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti se provode na ispunjavanju uslova i kakvi su rokovi važenja kako uslovne tako i vodne dozvole?


Elvis Vreto

27.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu Poslovnika Skupštine KS, ponovo upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domačinstva tako i za poslovne subjekte u Kantonu Sarajevo kao odvojena dva programa.


Elvis Vreto

16.02.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 45.000,00 KM za sanaciju podova (25.000,00 KM) i mokrog čvora (20.000,00 KM) u JU "Deveta osnovna škola" Ilidža kroz prgram utroška sredstava na kontu 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje ( 821600 LAX0B7 098F Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el. Instalacija kotlovnica i sl.)


16.02.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domačinstva tako i za poslovne subjekte u Kantonu Sarajevo kao odvojen dva programa.


15.03.2023
Puni tekst pitanja:

Klub zastupnika Narod i Pravda upućuje inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 2.100.000,00 KM u Budžetu za 2023.godinu za rekonstrukciju kolektora Bjelašnica - Hadžići, dionica Hadžićki kolektor - Brezovača.