Zastupnička pitanja

Samra Ćosović-Hajdarević

Samra Ćosović-Hajdarević

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema  Ministarstvu kulture i sporta “da pokrene proceduru istraživanja  tržista sa ciljem prikupljanja informacija o višekratnim perivim maskama koje mogu sportisti koristiti u svojim aktivnostima, te u skladu sa mogucnostima pokrene proceduru nabavke kako bi iste podijelili svim sportistima i trenerima u KS. Radi se o maskama koje su namjenski napravljene za sportiste i ne ugrožavaju protok kisika prilikom treninga i takmičenja”.

Zastupnica je navela sljedeće obrazloženje:
“Obzirom da države u regionu koje su već u silaznoj putanji pamdemije koronavurisa najavljuju početak određenih sportskih manifestacija iskreno se nadamo da će u BiH kao i KS  biti ista situacija. Kako struka najavljuje duži vremenski period ćemo biti obavezni  koristiti maske u rukavice u svakodnevnom životu. Obične maske za redovnu upotrebu ne mogu biti korištene u trenažnom i takmičarskom procesu jer nemaju dovoljnu propustiljivost kisika.”


Samra Ćosović-Hajdarević

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da nadležni resori HITNO pronađu način kako da riješe problem prelaska saobraćajnice na raskrsnici ulica Želimira Vidovića Kelija, Dedijerova i Ilhamina na Dobrinji IV”.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.


Samra Ćosović-Hajdarević

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu privrede, Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, Sarajevo-šumama i komunalnim preduzećima da se na olimpijskim planinama obnovi i izgradi turistička signalizacija, mjesta za odmor i mjesta za odlaganje otpada, kao i parking prostori kako bi se spriječilo dalje uništavanje šuma, livada i drugih prirodnih ljepota.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za uvođenje redovne autobuske linije za olimpijske planine Bjelašnicu, Igman i Trebević, tokom cijele godine, kao jedna od mjera zaštite od zagađenog zraka, ali i popularizacije domaćeg turizma.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

1. Zašto je 13.8.2019.g. v.d. direktorica Ljevak, uručila otkaz ugovora o radu dugogodišnjoj uposlenici koja je zaposlena od 2009. godine, koja nije član Vijeća uposlenika TVSA, te zašto je neposredno nakon uručivanja otkaza dodijeljeno unapređenje predstavniku Vijeća uposlenika sa SSS montažer na radno mjesto sa VSS izvršni producent, bez konkursne procedure?
2. Kantonalna uprava za inpekcijske poslove Kantona Sarajevo utvrdila je nezakonitosti u pogledu ovog unapređenja te utvrdila da uposlenik nema propisane uslove i kaznila finansijskom kaznom TVSA i v.d. direktoricu Ljevak. Zašto v.d. Ljevak tom istom uposlenika nije otkazala ugovor o radu, kao što je postupila u slučaju pomenute uposlenice čime je počinjena diskriminacija?
3. Tražim da mi se dostavi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kao i popunjenost sa opisom složenosti poslova radnih mjesta?
4. Zbog čega v.d. direktorica Ljevak ne postupa jednako prema svim radnicima, te da li su radnici koji su se medijski oglasili i ukazali na nezakonitosti u radu v.d. direktorice Ljevak stavljeni u nepovoljniji položaj? Zbog čega kasne Dnevnici pa se emituju jučerašnji, što se desilo prije par mjeseci?
5. Koliko je kazni v.d. direktorica Ljevak platila za 5 mjeseci rukovođenja kao odgovorno lice i TVSA kao pravno lice, čime je nanijela finansijsku i materijalnu štetu preduzeću, a sve zbog nezakonitog rada.
6. Zbog čega v.d. direktorici Ljevak nije u svom radu poštivala Zakon o radu, Zakon o zabrani od diskriminacije, Zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava, Pravilnik o radu TVSA?


Samra Ćosović-Hajdarević

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da Vlada KS putem nadležnog ministarstva pokrene izmjene i dopune člana 64. stav 3. Zakona osnovnog odgoja i obrazovanja po skraćenom postupku.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

1. Da li je u TVSA usvojen novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa Zakonom o radu i drugim pozitivnim propisima, na način da se osigura efikasnost, transparentnost,  nediskriminacija i profesionalnost. 
2.Da li je i ko je snosio odgovornost za sramno ponižavanje žrtava genocida u Srebrenici u programu TVSA 11. jula ove godine, emitovanjem filma u bugarskoj produkciji kojim se na indirektan način pokušava promijeniti karakter agresije na Bosnu i Hercegovinu, dok su istovremeno zabranjivani patriotski filmovi.
3. Da li se pokušava pronaci trajno rješenje za smještaj TVSA, čime bi se u budžetu KS godišnje uštedilo vise od  300.000,00 KM, koje sada odlaze na placanje zakupa.


Samra Ćosović-Hajdarević

25.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja da preispita sigurnost saobraćaja u naselju Alipašino polje, općina Novi Grad Sarajevo, na raskrsnici ulica Bosanska, Ive Andrića i Semira Frašte, te da pristupi rješavanju sigurnosti saobraćaja na odgovarajući način.


Samra Ćosović-Hajdarević

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Prošli put sam vas pitala a sada ponavljam ko i po kom kriterijumu određuje plaćanje sponzorstva na društvenim mrežama i sa koje se kartice vrši plaćanje.Prošli put vi ste dali odgovor koji ne odgovara istini, naime vi ste kazali da fb algoritam sam nakon određenog reacha vrši naplatu, to jednostavno nije tako, za svako sponzorstvo se mora pojedinačno izvršiti plaćanje.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• U Programom rada Vlade KS su jasno definisani prioriteti i ciljevi Vlade, po resorima, za cijelu 2019. g. Program rada se nalazi na zvaničnom web portalu Vlade KS i dostupan je svim građanima u KS. Do 30.06.2019. g. nisu doneseni vrlo važni zakoni, programi rada i strategije koji su predviđeni Programom rada Vlade KS.

Pa me interesuje zašto u resornim Ministarstvu finansija nisu doneseni sljedeći zakoni:

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama,
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama.


Samra Ćosović-Hajdarević

28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Da se uradi izmjena i dopuna Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće,obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (Član 28. i član 29. Službene novine KS, broj: 22/16) bez uslovljavanja na pribavljanje saglasnosti i mišljenje upravitelja objektastambene jedinice, te kojom bi se konkretnije definisali uslovi ugradnje pojedinačnihvodomjera za stanare kolektivnog stanovanja uz definisanje roka ugradnje i otplate, kao i mogućnost subvencioniranja socijalno ugroženih kategorija gdje bi se KJKP VIK obavezalo za provedbu pomenutog”.


28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se u ulici Sulejmana ef. Musića općina Novi Grad Sarajevo na početku ulice kod vrtića Labudovi kao i kod OŠ Džemaludin Čaušević postave izbočeni usporivači saobraćaja”.


28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se preispita na koji način se vrši isplata naknada koje nemaju karakter plaće tj. (naknada za slučaj povreda na radu, teške invalidnosti, teške bolesti i sl)”.


Samra Ćosović-Hajdarević

06.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za javne parkinge u Kantonu Sarajevo.


06.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.